[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Recenze


19.2.2022 - Jan Lakosil
Pár slov o nové vzpomínkové publikaci na rok 1938, která se zabývá rovněž tématem LO
19.2.2022 - Jan Lakosil
Pár slov o vzniku a obsahu nové řopíkové knihy
9.9.2018 - Jan Lakosil
Pár slov k nové publikaci vydané k 80. výročí Mnichova
26.2.2018 - Jan Lakosil
i přes pokud možno důkladnou kontrolu se nám nepodařilo v knize Československé opevnění 1938 odhalit všechny chyby a nesrovnalosti - zde je přehled zjištěných chyb a rozbor fotografií z Petržalky
10.11.2017 - Jan Lakosil
Nová obrazová publikace vydaná k 80. výročí zahájení výstavby LO.
8.10.2016 - Jan Lakosil
Na začátku října 2016 vyšla nová kniha nazvaná Jižní Čechy krásné i zrádné navazující na předchozí publikaci Šumava krásná i smrtící.
24.6.2016 - Ivo Vondrovský
Na pultech tuzemských knihkupectví se lze setkat s různými knihami, které se věnují opevnění....
28.10.2014 - Jan Lakosil
Pár slov o vzniku a obsahu velkoformátové obrazové publikace věnované nejen lehkému opevnění na Šumavě
12.9.2013 - Jan Lakosil
Představení na české poměry poněkud nezvyklé publikace připravené k 75. výročí Mnichova
20.11.2012 - Jan Lakosil
Představení publikace věnované osudům šumavského lehkého opevnění od Mnichova po současnost
16.3.2012 - Lakosil J., Sýkora V.
Několik postřehů z nové slovenské publikace o opevnění na Slovensku
5.2.2012 - Jan Lakosil
Stručné představení nového filmového dokumentu o reaktivaci objektů SLO na západní hranici
26.4.2011 - Jan Lakosil
Po mnoha letech jsme se dočkali publikace, která komplexním způsobem dokumentuje lehké opevnění
2.3.2011 - Jan Lakosil
Po dlouhé době jsme se dočkali kvalitní publikace zaměřené na konkrétní oblast s vybudovaným opevněním.
1.7.2010 - Jan Lakosil
Pár slov o nově vydané publikaci, která je koncipována jako turistický průvodce po aktuálních muzeích čs. opevnění
13.4.2010 - Jan Lakosil
Představení nové publikace zabývající se problematikou přípravy německé armády na dobývání objektů lehkého opevnění.
24.11.2009 - Jan Lakosil
Málo známou kapitolou v problematice opevňovacích prací jsou bezpochyby zvláštní zařízení z let 1936-38 budovaná na hraničních komunikacích.
5.2.2009 - Jan Lakosil
Trocha povídání o reprintu legendární německé knihy o obsazení Šumavy
10.10.2008 - Jan Lakosil
Krátké představení publikace vydané k 70. výročí mobilizace v roce 1938
23.4.2008 - Jan Lakosil
Několik slov autora k nové publikaci, která vůbec jako první komplexně zpracovává poválečné osudy opevnění
20.8.2007 - Jan Lakosil
Informace o nově vydané publikaci zabývající se problematikou nejen lehkého opevnění v oblasti české Kanady
31.7.2007 - Jan Lakosil
Pár slov k nově vydané obrazové publikaci zabývající se problematikou LO
8.2.2007 - Zdeněk Hanáček
Několik poznámek a oprav k nedávno vydané publikaci, rozšiřující literaturu, zabývající se oblastí III. sboru.
30.1.2007 - Jan Lakosil
Poněkud delší úvaha nad novou publikací vydanou Fortprintem. Nejrozsáhlejší publikace zabývající se LO přináší celou řadu nových poznatků, ale také i....
26.7.2004 - Tomáš Kamenský
Přiznám se, že některé tituly edice pevnosti, které vydává královodvorské vydavatelství FortPrint si pořizuji zejména proto, abych měl tuto edici kompletní - ne snad že by nebyly jednotlivé tituly kvalitní, ale většinou proto, že je mi jejich téma poměrně vzdálené, neboť se nejedná o řopíčky :-) V případě dvaadvacátého svazku pojednávajícím o opevnění v bývalé Jugoslávii však vydaných peněz nelituji...
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)