[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

Zvláštní zařízení na komunikacích v letech 1936-1938


Svazek č.31 edice Pevnosti

Zvláštní zařízení na komunikacích v letech 1936-1938

J.Beneš - J.Lakosil - M.Nič – J.Škoda


Faktografických i obrazových publikací s tématem lehkého či těžkého opevnění vyšlo do současnosti již velké množství. Tyto publikace ale postihují jen část obranného systému stavěného před druhou světovou válkou na uzemí tehdejšího Československa. Méně známým prvkem tohoto úctyhodného obranného systému byla i soustava překážek přehrazujících přeshraniční komunikace a propracovaný systém destrukcí důležitých objektů nejen v pohraničí.

Ačkoliv silniční překážky v podobě závor, uzávěr či zemních prací byly snadno viditelné a tedy i těžko utajitelné před nepřítelem, jejich krátký život a rychlé odstranění již v prvních hodinách a dnech záboru našeho pohraničí je tak trochu odsoudily k zapomění. Pro henleinovce však tyto překážky tvořily jeden ze symbolů nenáviděné ČSR.

Touto publikací bychom čtenáře chtěli seznámit s jednotlivými typy překážek, s důvody jejich výstavby i se současným stavem dochovaných exemplářů. Pozornost je věnována i materiálům, které o těchto překážkách nashromáždil německý Abwehr. Celkově tak čtenář na 231 stranách nalezne 53 stran s tabulkami zjištěných zvláštních zařízení v jednotlivých okresech, desítky dobových snímku z nichž většina nebyla dosud publikována. Text dále doprovází současné snímky dochovaných exemplářů a množství plánků.

Publikace si neklade za cíl být vyčerpávající monografií. V této oblasti ještě nebylo vše prozkoumáno a věříme, že v budoucnu se jistě najdou v archivech další materiály týkající se této problematiky. Především jde o celkové seznamy objektů ZZ, které bude nutno dalším archivním a terénním průzkumem doplňovat a zpřesňovat. Přesto doufáme, že kniha přinese čtenářům nové poznatky a zaplní současně i jedno z bílých míst naší foritfikační historie.

Za autorský kolektiv: Jan Lakosil a Martin Nič
Vloženo: 24.11.2009
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)