[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

Sudety 1938 - pohledem důstojníků německé armády


Sudety 1938

Pohledem důstojníků německé armády


Jan Lakosil, Tomáš Svoboda


Těžko bychom asi mezi čtenáři těchto stránek hledali někoho, kdo nezaregistroval letošní 75. výročí zářijové mobilizace, Mnichovských událostí a s nimi spojené ukončení předválečných opevňovacích prací. Pokud se podíváme na rozsáhlou literaturu, která se zabývá problematikou událostí z roku 1938, snadno zjistíme, že se jedná v drtivé většině o díla českých autorů. Pro německé a světové historiky se jedná o velmi okrajové téma a historie, resp. válečné události, pro ně začínají zpravidla až přepadením Polska. Pro objektivní posouzení a pochopení dané problematiky je třeba znát pohledy obou stran předpokládaného konfliktu, tj. nejen náš československý, ale i ten německý. Protože v naší běžně dostupné literatuře chybí původní pohled německého vojáka na očekávaný konflikt s Československem a následné mírové obsazení příhraničních oblastí, rozhodli jsme se připravit publikaci, kterou jsme nakonec po dohodě s vydavatelem nazvali Sudety 1938 s podtitulem Pohledem důstojníků německé armády. Kniha je sestavena z autentických dobových německých textů, které vznikly bezprostředně po návratu německých jednotek ze Sudet, v jednom případě dokonce ještě během obsazování. Do knihy bylo vybráno šest různých textů, které se sice liší rozsahem, způsobem zpracování nebo informační hodnotou, přesto mají společného jmenovatele – přípravy na válku s Československem a obsazení Sudet. Předkládané německé texty jsou do češtiny přeloženy vůbec poprvé a některé z nich nebyly ani nikdy zveřejněny v Německu, resp. byly určeny pouze pro úzký okruh osob. Pro zajímavost lze v krátkosti uvést obsah alespoň prvních dvou německých textů.

Zřejmě nejzajímavější pohled nabízí zpráva Leutnanta Mogschara z pěšího pluku 8, který v textu mimo jiné poměrně podrobně analyzuje vojenskou situaci v úseku, ve kterém měla útočit jeho jednotka. Postřehy tohoto důstojníka sepsané po prohlídce obranného postavení čs. armády jsou velmi cenným dokumentem, který nám dává možnost nahlédnout do německých útočných plánů. Na základě jeho textu a soukromých fotografií bylo možno určit, které konkrétní objekty LO měli Němci v plánu dobýt a jaké předpokládali časové harmonogramy v první den útoku. Zájemce o opevnění jistě potěší fakt, že dotyčný poručík přiznává, že při útoku proti LO by asi nešlo vše tak hladce, jak si představovalo německé velení a jak to po Mnichovu také vytrubovala německé propaganda. Ostatně, autorem uváděné předpokládané ztráty a časová náročnost dává jasně najevo, že by útok jeho čety proti HOP čs. armády byla nejspíše krvavá jatka. Jeho text navíc nastiňuje i další opatření, která prováděli Němci v září 1938 v rámci přípravy války proti ČSR - na čs. území např. operovali důstojníci Wehrmacht v civilním přestrojení a monitorovali průběh mobilizace a rozmísťování čs. jednotek.

Zpráva Leutnanta Woitschecka naopak velmi podrobně dokumentuje pohyb jeho jednotky – ženijního praporu 57 od výjezdu z kasáren na podzimní cvičení až po návrat zpět v říjnu 1938. Text a doprovodné mapy umožňují sledovat pohyb praporu den po dni, jeho přisunutí k hranicím s ČSR a samozřejmě i pohyb na čs. území. Ženijní prapor 57 měl spolu s 1. lehkou divizí v první dny konflikty dobýt kóty Čerchov a Herštejn a vybudovat zde základny pro postavení německého dělostřelectva. V říjnu 1938 pak překračoval hranice u Rozvadova a Železné, kde odstranil objekty zvláštních zařízení. Poměrně podrobně je v textu analyzováno opevnění v prostoru Kladruby – Štipoklasy na Plzeňské čáře, kde pisatel textu prováděl průzkum, zaměřování a vyhodnocování LO.

V textu Hauptmanna Graf Kielmansegga se přesuneme z Českého lesa do Krušných hor, obsadíme Karlovy Vary a poobědváme s Hitlerem ve stanu nedaleko Lokte. Poněkud rozsáhlejší text R. D. Irmera převzatý z jeho publikace Mit Dessauer Regimentern ins Sudetenland nás zavede na Chebsko, kde budeme svědky prvního Hitlerova veřejného projevu v Sudetech, projedeme Slavkovským lesem a u Toužimi navštívíme obrannou příčku, přičemž postup ukončíme v malé zapadlé vísce Svojetín. Ve vzpomínkách neznámého německého vojáka se podíváme pod pokličku utajovaných příprav na výsadkovou operaci u Bruntálu, kde nakonec v říjnu 1938 přistaneme s leteckou pěchotou pěšího pluku 16 v rámci mírového cvičení. Poslední německý text nás zavede opět mezi tankisty, tentokrát k 3. tankové divizi, se kterou se připravíme k útoku ve směru Krnov – Bruntál a nakonec obsadíme oblast Hlučínska. Jak se přesvědčíme, ne všude vítaly Němce zástupy hajlujících německých obyvatel.

Všechny německé texty jsou doplněny osvětlujícím komentářem, místopisným přehledem a zpravidla i mapami. Pro úplné pochopení německých textů bylo nutno doplnit i kapitolu o německé propagandě, a to ukázkou německých předmnichovských novin. Na nich je možno prezentovat způsob práce německé propagandy, která cíleně štvala proti ČSR vymyšlenými nebo překroucenými zprávami. Ze stejného důvodu je přidán projev poslance JUDr. Aloise Neumana z roku 1938, který se zabývá poměry v čs. pohraničí se zaměřením na údajný útlak sudetských Němců.

Do přílohy jsou zařazeny tři zajímavé dokumenty, které se vztahují k uvedené problematice. Jedná se o dvě pomůcky vypracované Němci pro válku s ČSR. Jedná se o jazykového průvodce německého vojáka a mapovou pomůcku na průjezdy měst v ČSR. Zvláště jazyková pomůcka stojí za podrobnější pročtení – zejména připravené fráze typu „Lžete-li, budete zastřelen“ mohou leccos napovědět. Na závěr knihy jsou zařazeny unikátní velkoformátové letecké snímky objektů těžkého opevnění a některých měst na severní Moravě, které pořídila Luftwaffe v říjnu 1938.

V barevné příloze najdete mimo jiné i zajímavé fotomontáže inspirované podobnými projekty z Holandska a Ruska. Fotomontáže kombinující historické a současné snímky čs. opevnění v jednom obraze dosud v žádné publikaci otištěny nebyly.

Podobně jako v našich předchozích publikacích jsou uvedené texty doplněny množstvím dobových fotografií, kterých je více než dvě stovky. Z velké části se jedná o dosud nepublikované a neznámé snímky, které byly z části pořízeny dokonce autory původních německých textů. V menší míře jsou použity i originální německé archivní dokumenty či ukázky původních přeložených německých textů.

Přestože se nejedná o publikaci zaměřenou čistě na problematiku opevnění, je bunkrům věnována ze strany Němců značná pozornost a právě pohled nepřítele na naše opevnění může být velmi přínosný k jeho objektivnímu posouzení.

Kniha formátu formátu 165 x 235 mm má 272 stran a 16 stran barevných příloh. Vydání knihy se opět ujalo vydavatelství Mladá fronta a je v prodeji od poloviny října 2013 v běžných knihkupectvích nebo na internetu v knižních e-shopech. Doporučená prodejní cena je 299 Kč, při objednání přes internet pochopitelně levnější.
Vloženo: 12.9.2013
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)