[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

Jižní Čechy krásné i zrádné v dobových fotografiích a dokumentech


Na začátku října 2016 vyšla nová kniha nazvaná Jižní Čechy krásné i zrádné, která navazuje na publikaci Šumava krásná i smrtící, která vyšla v roce 2014. Nová kniha je tedy koncepčně řešena obdobně jako předchozí Šumava, tedy převažují velkoformátové reprodukce dobových fotografií s podrobnými popisy, kapitoly věnované německým přípravám na válku s ČSR jsou pak převážně textové. Kniha je rozdělena do několika tematických celků: německé přípravy přepadení ČSR, německá okupace v říjnu 1938, německá okupace v březnu 1939, lehké opevnění a jižní Čechy ve stínu železné opony.

Cílem nové knihy věnované oblasti jižních Čech bylo především dokončení tématu nasazení německé 12. armády proti jižní hranici ČSR v roce 1938, konkrétně pak jednotek německého IX. armádního sboru, jehož jednotky měly vést hlavní úder proti čs. obraně u Českých Budějovic. Na základě studia německých archivních dokumentů jsem se pokusil zpracovat problematiku příprav německé armády v létě 1938 včetně pravděpodobného scénáře, jak by postupovala německá armáda v prvních dnech války s ČSR. Málokdo z nás asi dosud tušil, že byla na začátek října 1938 plánována velká bitva o jihočeské Borovany, případně oblasti severovýchodně od nich. K útoku však nakonec nedošlo a mohu tak čtenáři nabídnout „pouze“ snímky z mírového obsazení jižních Čech, v říjnu 1938 pak především oblasti Novohradských hor, České Kanady a jižní části Šumavy. Kniha se věnuje rovněž obsazení vnitrozemských oblastí jižních Čech v březnu 1939.

Z hlediska našeho hlavního zájmu – objektů předválečného lehkého opevnění - je samozřejmě velmi zajímavá rozsáhlá fotografická exkurze po jihočeském opevnění v roce 1938. Po krátkém úvodu zaměřeném na ukázky objektů LO v různých částech jižních Čech (např. okolí Velešína, Týnu nad Vltavou, Strmilova apod.) jsem soustředil pozornost výhradně na oblast České Kanady, tj. prostor mezi Staňkovským rybníkem a bývalou zemskou hranicí u Kadolce nedaleko Slavonic. Na zhruba stovce stran se čtenář může seznámit s původní podobou řopíků budovaných v rámci stavebních úseků IV.a Jindřichův Hradec – východ (objekty LO z roku 1936), H-43 Staré Město p. Landštejnem, 186 Staré Město p. Landštejnem, 185 Číměř a 166 Jindřichův Hradec (druhé obranné postavení). Z fortifikačně-naučného hlediska je oblast České Kanady přímo ideální, neboť jsou zde zastoupeny objekty z roku 1936, 1937 a nejvíce pak z roku 1938, které zastihl Mnichov v různých fázích rozestavěnosti od plně dokončených řopíků po připravené bednění. Kromě samotných objektů LO jsem se zaměřil také prohlídku překážkových systémů, polního opevnění či přiblížení způsobů ničení objektů LO v roce 1939. S využitím množství dobových fotografií jsem tak mohl sestavit unikátní obrazový soubor, který dává čtenáři jasnou představu o tom, jak byla řešena obrana LO v této části republiky, jak byly bunkry maskovány, jaká provizorní opatření dělaly osádky u nedokončených pevnůstek, jak vypadalo dávno zaniklé polní opevnění včetně objektů pro protitankové kanóny, jak se za 80 let změnil terén apod. Dokonce se můžete podívat na původní podobu některých objektů LO v současném areálu opevnění Klášter II, který spravuje kolega Milda Sviták.

Závěrečná kapitola je věnována unikátním panoramatickým snímkům z roku 1966, které zachycují ve vybraných úsecích především pásmo železné opony mezi Vyšším Brodem a Starým Městem pod Landštejnem. Díky snímkům pořízeným často přímo z věžových pozorovatelen PS se tak lze rozhlédnout po krajině tak, jak ji viděli před 50 lety jen pohraničníci. Kromě technického řešení nechvalně proslulého EZOH, tedy drátů s velmi vysokým napětím, jsou na některých fotografiích zachycena rovněž místa, kde byly v letech 1955-1964 vybudovány objekty polní obrany, tzv. opěrné body rot PS.

Oproti předchozí knize Šumava krásná i smrtící se podařilo při zachování stejné prodejní ceny navýšit počet stran o 16, nově jsou na předsádkách barevné mapy a tisk celé knihy je proveden v tzv. duplexu, tedy černobílý tisk doplněný o hnědé tónování. Tato tisková technologie výrazně zvyšuje kvalitu reprodukce dobových fotografií, zvyšuje jejich kontrastnost a potlačuje nežádoucí šum na tmavých plochách. Kniha má opět formát 30 x 24 cm (na šířku) a 304 stran na křídovém papíře. Kniha jde do široké distribuční sítě, prodejní cena v knihkupectví 499 Kč, přes internet se dá pořídit za 399 Kč. Pokud byste se rozhodli knihu pořídit, budu rád za případné postřehy, neboť nikdo není neomylný...

Zde je několik ukázek z knihy.
Vloženo: 8.10.2016
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)