[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

Putování po čs. opevnění 1935-1989 (Muzea a zajímavosti)


Putování po čs. opevnění 1935-1989

Muzea a zajímavosti

Martin Dubánek - Tomáš Fic - Jan Lakosil

Vydavatelství Mladá fronta uvedlo minulý týden na trh svoji druhou letošní publikaci zaměřenou na problematiku opevnění. Po poněkud odborněji zaměřeném Souboji bez vítěze přišla na řadu obecněji pojatá kniha určená spíše pro laiky a koncipovaná jako turistický průvodce nejen po muzeích předválečného opevnění, ale i po stavbách vybudovaných v letech poválečných, stejně tak jako muzeí zaměřených na tuto problematiku.

V poměrně rozsáhlém úvodu je čtenář seznámen s obecnou problematikou čs. opevnění budovaného od roku 1935 až do pádu železné opony v roce 1989. Komplexní historie čs. opevnění v tomto časovém rozsahu nebyla zatím doposud zpracována a zde je zveřejněna vůbec poprvé. Při zpracování textu jsme se snažili uplatnit i nejnovější poznatky z archivního nebo terénního bádání a již na první pohled čtenáři těchto stránek nemůže uniknout fakt, že jsme při popisu LO abstrahovali historicky nesprávné vzorové označení objektů lehkého opevnění. Text je navíc doprovázen celou řadou kvalitních dokumentačních nebo dobových fotografií a výkresů, z nichž mnohé jsou zveřejněny vůbec poprvé.

Následuje pak část věnovaná muzeím těžkého, lehkého a poválečného opevnění. Každé fungující muzeum je představeno na několika stranách včetně historie konkrétního objektu nebo stavebního úseku. Nechybí ani základní údaje o otevírací době, kontakt na provozovatele apod. Popis jednotlivých muzeí doplňují samozřejmě současné fotografie, ale i často snímky dobové představující podobu těchto objektů v roce 1938. Kombinace současných a dobových fotek umožňuje velice dobře posoudit úroveň rekonstrukčních oprav apod. Každé muzeum má i minimálně jednu barevnou fotografii v rozsáhlé barevné příloze.

Samostatnou část barevné přílohy tvoří i sada podrobných map zachycující jednotlivé lokality s představenými objekty. Těchto lokalit je celkem 37 roztroušených po celém území ČR. V mapách jsou zakresleny všechny popisované objekty a částečně i navazující objekty LO a TO včetně určení palebných směrů. Případný návštěvník dané lokality se pak může snadněji orientovat nejen podle těchto map v měřítku 1:15 000, ale i pomocí GPS souřadnic, které jsou u všech objektů uvedeny.

Poslední samostatný celek představují Tipy na výlety. Pro možný výlet je zde představeno několik lokalit, které se hodí svým umístěním pro návštěvu a zároveň jsou zajímavé i z fortifikačného hlediska. Typologickou řadu a různé typy poválečných úprav můžete shlédnout např. na Kubově Huti na Šumavě, účinky německých zkušebních testů objektů LO u Kadaně, vydat se po stopách německé výsadkové operace u Bruntálu či se jen tak pokochat krásnou krajinou a opevněním u Starého Města pod Sněžníkem. Vůbec poprvé jsou i představeny lokality s možností prohlídky poválečného opevnění, které můžete navštívit třeba na šumavské Kvildě nebo u Železné Rudy.

Celý text knihy je navíc doplněn vloženými boxy, což je vždy jednostránkové povídání o určitém specifickém tématu (špionáž proti opevnění, ničení, královopolská lafeta, srovnání předválečného a poválečného opevnění,...).

Ačkoliv je kniha určena spíše pro laickou veřejnost, snažili jsme se ji zpracovat tak, aby v ní našli něco nového i zájemci z řad odborné veřejnosti. Zda se nám to podařilo nechám na posouzení čtenářů těchto stránek, jejichž názory uvítáme i třeba formou diskuze. Každopádně je jasné, že se nám nepodařilo odhalit několik drobných překlepů a na moji hlavu padá špatně identifikovaná fotka dnes již neexistujícího řopíku u Berouna :-)
Vloženo: 1.7.2010
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)