[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Poválečná reaktivace


9.4.2007 - Honza Vavruška
Malé doplnění k předešlým informacím o tom, jak asi vypadal objekt lehkého opevnění na Plzeňsku v létech padesátých. Dodnes se tu totiž několik objektů v takovém stavu dochovalo. Uvidíme, že nejen v typu výstroje a výbavy liší se objekt z 50. let oproti následující fázi reaktivace z let šedesátých...
10.5.2006 - Jan Lakosil
Několik informací o průběhu maskování objektu LO vz. 37 v Šatově
19.4.2005 - Jan Lakosil
Popis pracovního dne při rekonstrukci LO
24.3.2005 - Jan Lakosil
Objekt z 60. let – nouzová výbava
24.3.2005 - Jan Lakosil
Objekt z 60. let – plná výbava
10.3.2005 - Jan Lakosil
Vybavený objekt 50. léta
9.3.2005 - Jan Lakosil
Objekt ve stavu z 50. let – nouzová výbava. Přibližný popis nouzově vybaveného reaktivovaného řopíku.
9.3.2005 - Jan Lakosil
Několik základních informací o problematice reaktivace LO
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)